ActiveSystems Hjem
Vis liste over alle byer
Søk
BilderButikkNyheterSpillVæretWebmailOm Oslo

  
Alle nyheter

Lokal nyheter

Generelle nyheter
ABC Nyheter
Aftenposten
Dagbladet
Dagen
Framtida
Kommentar
Kommunal Rapport
Morgenbladet
Nationen
Nettavisen
NRK
Ny Tid
P4
Panorama
Siste.no
The Norway Post
TV2 Nyhetene
Ukeavisen Ledelse
Uriks
Utrolige Nyheter
Utrop
VG
Vårt Land

Andre nyheter
Altinn
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Avinor
BI Handelshøyskolen
Bibliotekarforbundet
Bike.no
BilNorge
Boarding.no
Bonytt
Båtmagasinet
Cappelen Damm
Filmweb
Fjord Norge
Forbrukerportalen
Foreldre
Forskning
Forsvaret
foto.no
Gatebil.no
Helse
Her og Nå
Høgskolen i Bergen
Jenteporten
Kirken
KK
Klar Tale
Klassekampen
Lovdata
Mat
Montages
Mote
Motor
Musikkweb
NAV
Norsk Tipping
Nysgjerrigper
OBOS
Oslo Jazzfestival
Politiet
Regjeringen
Røde Kors
Seher
Seilas
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Statnett
Stortinget
Teknisk Ukeblad
Trafikanten
UIA
UIB
UIO
UIT
ut.no
Utdanningsdirektoratet
Vegvesen
Villmarksliv
Wideroe

Økonomi nyheter
Dagens Næringsliv
E24.no
Finans Norge
Finanstilsynet
Hegnar
iMarkedet
NA24.no
NRK Økonomi
Skagenfondene
Økonomisk Rapport

Sports nyheter
Aftenposten Sport
Dagbladet Sport
FotballMagasinet
NRK Sport
VG Sport

IT nyheter
akam.no
amobil.no
Apple
Dagens IT
Datainform
digi.no
DinSide
gamer.no
Gamereactor
Hardware.no
IDG.no
IT-Kanalen
ITavisen
ITpro.no
mac1
online.no
Techworld.no
tek.no
teknofil.no
Teknologi

Fylkes aviser
Adresseavisen
Agderposten
Firda
Fosna-Folket
Framtid i nord
Fædrelandsvennen
Gjengangeren
Namdalsavisa
Nordlys
NRK Buskerud
NRK Hedmark og Oppland
NRK Hordaland
NRK Møre og Romsdal
NRK Nordland
NRK Rogaland
NRK Sogn og Fjordane
NRK Telemark
NRK Troms og Finnmark
NRK Trøndelag
NRK Vestfold
NRK Østfold
Oppland Arbeiderblad
Rogalands Avis
Smaalenene
Sogn Avis
Strilen
Sunnmørsposten
Sør-Trøndelag
TA
Tidens Krav
Troms Folkeblad
Varden
Vestfold Blad

NyheterForrigeForrigeForrigeNesteNesteNeste


Staten vant ankesaken i klimasøksmåletLovdata
Miljøvernorganisasjonenes anke i klimasøksmålet førte ikke frem, men lagmannsretten er enig i at Grl § 112 gir materielle rettigheter, og deler sakskostadene. (Ekstern lenke)
2020-01-23 11:43:51  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fra «nei takk» til «ja takk» til uadressert reklame?Lovdata
I 2012 vurderte Danmark å endre ordning så man måtte si «ja takk» til uadressert reklame, men konkluderte med at det var i strid med EU-retten. Nå mener Danmarks regjeringen at det kan være en åpning for å innføre en slik ordning, siden miljøhensyn tillegges en annen og større vekt. (Ekstern lenke)
2020-01-17 15:39:21  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 10. januar 2020Lovdata
I statsråd 10. januar 2020 ble en endringslov til politiloven sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt ikrafttredelse av lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU.
2020-01-10 14:28:42  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ingen universaljurisdiksjon ved terrordeltakelseLovdata
Norge har ikke adgang til å straffe utenlandske statsborgere for deltakelse i terrororganisasjoner i utlandet ifølge Borgarting. (Ekstern lenke)
2020-01-08 08:21:46  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett om prejudisiell prøving av forvaltningsvedtakLovdata
I hvilken grad må domstolene prejudisielt ta stilling til forvaltningsvedtakets gyldighet, dersom en person er tiltalt for å bryte vedtaket? Høyesterett har på kort tid kommet med to avgjørelser som viser hvordan domstolene skal forholde seg til problemstillingen. (Ekstern lenke)
2020-01-06 09:14:31  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2020Lovdata
Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes som forskrift hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng.
2019-12-31 14:24:06  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Justitiarius vil ha åpne dører under storkammersakenLovdata
Etter loven skal barnevernsaker som hovedregel gå for lukkede dører. Men når storkammersaken starter i februar, vil det bli gjort unntak. (Ekstern lenke)
2019-12-30 07:26:24  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lover i kraft 1. januar 2020Lovdata
Ved årsskiftet trer ny verdipapirsentrallov, sentralbanklov, deler av ny statistikklov, havne- og farvannslov og opphevelsen av omstillingslova i kraft. I tillegg trer hele eller deler av 44 endringslover i kraft. 
2019-12-23 16:11:50  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 20. desember 2019Lovdata
I statsråd 20. desember 2019 ble blant annet ny kredittopplysningslov og endringer i folketrygdloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, straffegjennomføringsloven, passloven og statsborgerloven samt endringer i lover knyttet til statsbudsjettet for 2020 sanksjonert.
2019-12-20 15:51:49  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

O jul med din glede og barnlige lyst!Lovdata
Lovdata har som tradisjon å gi en julegave til en frivillig organisasjon som arbeider med rettshjelp og juridisk rådgivning. Så glad er vi, så glad er vi for å i år gi et pengebeløp til Barnas Jurist. Gledelig jul!
2019-12-20 10:51:52  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett setter barnevernlovens ordlyd til sideLovdata
Verken ordlyden eller forarbeidene åpner for å gjøre unntak, men Høyesterett mener likevel at barns rett til å uttale seg i samværssaker ikke kan være absolutt. (Ekstern lenke)
2019-12-20 10:38:23  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Slipper å betale for ektemannens ID-tyveriLovdata
Borgarting mener hun ikke kan lastes for at ektemannen gjettet hennes BankID-passord. (Ekstern lenke)
2019-12-20 10:28:50  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Oslo tingrett: Leger kan ikke nekte å stå på legelisten.noLovdata
Fastleger kan ikke nekte å bli oppført på ranking-nettstedet «legelisten.no». Det mener Oslo tingrett, etter at legene opprinnelig fikk støtte fra Datatilsynet. (Ekstern lenke)
2019-12-19 09:40:24  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norge felt i to nye dommer fra EMDLovdata
Norge ble felt i begge avgjørelsene da menneskerettsdomstolen i går kunngjorde dom i to av de verserende barnevernsakene mot Norge. (Ekstern lenke)
2019-12-18 09:20:10  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utvist småbarnsmor tapte i HøyesterettLovdata
Høyesterett legger nye retningslinjer for hvor tungt barnets beste skal veie ved vurderingen av om en omsorgsperson skal utvises. (Ekstern lenke)
2019-12-17 09:25:37  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 13. desember 2019Lovdata
I statsråd 13. desember 2019 ble midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver og endringslover til folketrygdloven, finansforetaksloven, introduksjonsloven og universitets- og høyskoleloven samt opphevelse av omstillingslova sanksjonert.
2019-12-13 16:04:42  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 6. desember 2019Lovdata
I statsråd 6. desember 2019 ble endringslover til lov om fastsettelse av referanserenter og aksjelovgivningen sanksjonert.
2019-12-06 14:28:44  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Borgarting omgjør frifinnelse for sykling i kollektivfeltetLovdata
Syklisten var tiltalt for brudd på vegtrafikklovens bestemmelse om å hindre trafikken unødig, noe Borgartings flertall, i motsetning til tingretten, kom til at han gjorde. (Ekstern lenke)
2019-12-06 09:10:47  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kunngjering i Norsk Lovtidend i desemberLovdata
Det går mot slutten av året, og dette er ei travel tid for Norsk Lovtidend-redaksjonen. I desember vert svært mange lover sanksjonerte og forskrifter vedtekne. Derfor er det viktig at sakene vert sende til kunngjering med det same.
2019-12-04 09:20:58  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett etablerer handleplikt mot mishandling av barnLovdata
For tredje gang i år har Høyesterett behandlet omsorgspersoners ansvar for barns dødsfall, og retten konstaterer nå enstemmig at en domstolsskapt handleplikt er blitt etablert. (Ekstern lenke)
2019-11-29 15:46:15  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 29. november 2019Lovdata
I statsråd 29. november 2019 ble endringslover til skatteloven og merverdiavgiftsloven samt ny lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget sanksjonert.
2019-11-29 14:10:45  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Konkurrenten.no vant ikke frem i StrasbourgLovdata
Menneskerettsdomstolen har avvist klagen fra busselskapet Konkurrenten.no. (Ekstern lenke)
2019-11-28 16:45:06  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 22. november 2019Lovdata
I statsråd 22. november 2019 ble endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning) sanksjonert. I tillegg ble det bestemt ikrafttredelse av flere lover.
2019-11-22 14:41:57  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

KPMG frikjent for kjempekrav etter underslagLovdata
Oslo tingretts flertall mener KPMG ikke var uaktsomme i forbindelse med at regnskapssjefen i Gartnerhallen underslo 50 millioner kroner gjennom 10 år. (Ekstern lenke)
2019-11-21 10:58:12  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norge felt i EMD i barnevernsakLovdata
Menneskerettsdomstolen kunngjorde i dag den første barneverndommen mot Norge etter fellelsen i Strand Lobben-saken sist måned. (Ekstern lenke)
2019-11-19 10:40:08  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Får ikke gi KK-materiale til skattemyndigheteneLovdata
Under dissens mener Borgarting lagmannsrett at påtalemyndigheten ikke har adgang til å overlate avlyttede samtaler fra Lime-saken til Skatteetaten. (Ekstern lenke)
2019-11-19 08:57:38  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett opphever dom om ubrukt brøyterettLovdata
Lagmannsretten la til grunn at en helårs veirett også innebar rett til å brøyte om vinteren. Dette er feil, ifølge en ny høyesterettsdom om private, ikke benyttede rettigheters vern mot reguleringsplan. (Ekstern lenke)
2019-11-18 12:37:51  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ett års fengsel for barnedåp uten innreisetillatelseLovdata
At mannen kom til Norge kun for å delta i nevøens dåp, og aldri har vært straffedømt, er ikke formildende, mener Høyesterett. (Ekstern lenke)
2019-11-14 13:43:47  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nekter å følge ombudsmannen ? gir lærer advarselLovdata
Sivilombudsmannen mente Facebook-kommentaren om Sumaya Jirde Ali var innenfor lærerens ytringsfrihet, og ba kommunen trekke advarselen. Men kommunen nekter. (Ekstern lenke)
2019-11-13 15:33:48  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

EMD varsler flere norske barneverndommer før nyttårLovdata
Menneskerettsdomstolen håper å ha avsagt dom i to til tre norske barnevernklager innen Høyesterett settes i storkammer etter jul. (Ekstern lenke)
2019-11-11 09:06:02  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Frykter for dommernes uavhengighet ved NAV-granskningLovdata
Domstoladministrasjonen og Dommerforeningen minnet i går Justisdepartementet om at det er konstitusjonelle begrensninger i regjeringens adgang til å granske domstolene. (Ekstern lenke)
2019-11-08 11:59:59  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

La ut bilder av datteren på Facebook ? tapte i HøyesterettLovdata
Ytringsfriheten må vike, mener Høyesterett. Dermed opprettholdes boten på 12.000 kroner for kvinnen som la ut sensitiv informasjon om sitt sju år gamle barn på Facebook. (Ekstern lenke)
2019-11-07 11:26:01  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett nektet anke i to NAV-sakerLovdata
Etter å ha gjennomgått de så langt identifiserte straffedommene i NAV-saken, slår justitiarius fast at to av dem er blitt nektet anke til Høyesterett. (Ekstern lenke)
2019-11-06 09:51:21  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

ESA gir Norge én måned på å svareLovdata
Igår oversendte ESA sine spørsmål til Norge, i kjølvannet av NAV-saken fra sist uke. Der krever overvåkingsorganet svar på 11 spørsmål. (Ekstern lenke)
2019-11-05 14:00:26  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

EFTAs overvåkningsorgan la bort NAV-klage fra 2015Lovdata
ESA la for fire år siden bort en sak der en nordmann klaget på at vedkommende ikke fikk ta med arbeidsavklaringspenger til Sverige. (Ekstern lenke)
2019-11-04 12:50:28  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Beordrer full stopp i alle EØS-saker fra NAVLovdata
Torsdag ga riksadvokaten politiet beskjed om inntil videre å stoppe etterforskningen av alle anmeldelser fra NAV knyttet til utenlandsopphold i EØS ? uansett tidspunkt og uansett ytelse. (Ekstern lenke)
2019-11-04 12:23:11  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Trygdeforordningen: dette finner du i EuropalovLovdata
På Europalovs faktaark finner du alle detaljer rundt beslutningsprosessen i EU, EØS og Norge, samt fortolkninger gjort av EU- og EFTA-domstolene.
2019-11-04 11:18:15  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 1. november 2019Lovdata
I statsråd 1. november 2019 ble lov om endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.) sanksjonert.
2019-11-01 14:33:24  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

NAV anmeldte helt frem til 23. april i årLovdata
Til tross for at NAV hadde erkjent at praksis måtte legges om, fortsatte etaten å anmelde folk for bedrageri. (Ekstern lenke)
2019-11-01 09:26:19  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

? Et brudd på lojalitetsplikten i EØS-avtalenLovdata
Professor i europarett mener NAVs taktikk for å unngå EFTA-domstolen kan skade Norges anseelse i EU- og EØS-sammenheng. (Ekstern lenke)
2019-11-01 09:05:10  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

NAV tilpasset praksis for å unngå behandling i EFTA-domtolenLovdata
I januar 2019 ville NAV justere praksis for å «minske sannsynligheten» for at Trygderetten skulle sende saken til EFTA-domstolen. (Ekstern lenke)
2019-11-01 08:49:04  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Dømt til fengsel - tingretten avfeide EØS-anførselenLovdata
I 2014 prøvde forsvarer Anneli Bendiksen å anføre EØS-avtalen i en av de omstridte NAV-bedrageriene. Tingretten fant ikke at EØS-avtalen var til hinder for domfellelse. (Ekstern lenke)
2019-10-30 12:29:31  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Riksadvokaten vil be NAV forklare 2012-vurderingenLovdata
Flere har stilt spørsmål ved om tolkningsfeilen hos NAV virkelig oppsto først i 2012. Nå vil Riksadvokaten be etaten redegjøre for standpunktet. (Ekstern lenke)
2019-10-30 08:58:13  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Feil praksis hos NAV kan gå lenger tilbake enn 2012Lovdata
Feilen oppstod først ved den nye EØS-forordningen, i 2012, forklarte NAV i går. Men Trygderetten la til grunn at den gamle forordningen var helt lik. (Ekstern lenke)
2019-10-29 11:28:07  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

36 uskyldige dømt til ubetinget fengsel for trygdesvindelLovdata
Minst 48 bedrageridommer er avsagt på feil grunnlag, og Riksadvokaten vil be Gjenopptakelseskommisjonen om frifinnelser. (Ekstern lenke)
2019-10-28 15:16:55  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Styrket regelverk mot innsidehandel inn i EØS-avtalenLovdata
EØS-komiteen vedtok 25. oktober å innlemme EUs reviderte markedsmisbruksforordning fra 2014 i EØS-avtalen. Stortinget har allerede vedtatt nødvendige endringer i verdipapirhandelloven, som delvis trådte i kraft 21. juli 2019.
2019-10-28 11:30:10  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett opphever frifinnelse for voldtektLovdata
Hålogaland har ikke sørget for at voldtektssaken ble fullstendig opplyst, mener Høyesterett, og opphever lagmannsrettens frifinnelse. (Ekstern lenke)
2019-10-28 10:37:25  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lensmann dømt til fengsel for misbruk av stillingLovdata
I tingretten ble han frikjent, men i Hålogaland får mannen nå åtte måneder ubetinget fengsel for seksuell omgang gjennom misbruk av stilling. (Ekstern lenke)
2019-10-25 11:19:15  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lærers Facebook-kommentar vernet av ytringsfrihetenLovdata
Arbeidsgiver ga henne en formell advarsel, men Sivilombudsmannen mener Facebook-kommentaren om samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali er innenfor lærerens ytringsfrihet. (Ekstern lenke)
2019-10-24 08:51:07  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Løfter barnevernsakene til storkammerLovdata
Justitiarius Toril M. Øie besluttet i går at de fire sakene som er henvist i kjølvannet av EMDs fellelse i Strand Lobben-saken, skal behandles sammenhengende i storkammer. (Ekstern lenke)
2019-10-23 08:36:33  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fire barnevernsaker fremmet til behandling i HøyesterettLovdata
Justitiarius Toril M. Øie bekrefter at Strand Lobben-avgjørelsen fra sist måned utgjør bakgrunnen for det høye antallet barnevern-henvisninger fra ankeutvalget. (Ekstern lenke)
2019-10-22 12:25:20  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Klart for utlevering av norske statsborgere til EU-landLovdata
13 år etter at avtalen ble inngått, trer den nå i kraft. Fra neste helg kan norske statsborgere utleveres til andre EU-land uten at mistankegrunnlaget prøves i norske domstoler. (Ekstern lenke)
2019-10-21 12:10:37  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fagforeninger dømt til millionerstatning etter boikottLovdata
I protest mot at mannskapet på lasteskipet ikke hadde tariffavtale, nektet havnearbeiderne på Herøya å losse fartøyet. Nå må de ut med mer enn seks millioner kroner. (Ekstern lenke)
2019-10-21 11:16:21  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fikk 2,5 års fengsel for mishandling av mann og barnLovdata
Oslo tingrett skriver at den ikke finner rettspraksis som er direkte sammenlignbar, og legger seg et halvt år lavere enn aktors påstand. (Ekstern lenke)
2019-10-16 09:12:34  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 11. oktober 2019Lovdata
I statsråd 11. oktober 2019 ble det vedtatt ikrafttredelse av endringslover til statistikkloven, energiloven og naturgassloven.
2019-10-11 16:21:05  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nei til EU tapte ACER-søksmålet i Oslo tingrettLovdata
Staten får fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse. Tingretten avviser søksmålet om grunnlovmessigheten bak Stortingets ACER-vedtak. (Ekstern lenke)
2019-10-11 08:43:07  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Togstreik mot EUs fjerde jernbanepakkeLovdata
Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund gikk 10. oktober 2019 til en to timers politisk streik mot EUs jernbanepakke i frykt for at EU får suverenitet over norsk jernbane.
2019-10-10 12:40:57  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Saker fremmet til behandling i HøyesterettLovdata
Høyesterett skal behandle: lovvalgsregler ved ektefellebidrag, preklusjon av sluttoppgjør i underentreprise, skjevdeling av aksjer og straffutmåling ved drap.
2019-10-09 15:04:47  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Staten vant i sak mot eiendomsselskapLovdata
Selskapet fikk ikke Oslo tingrett med på at statens svært gunstige opsjon bare kunne gjøres gjeldende på én eneste dag i 2014. (Ekstern lenke)
2019-10-09 09:38:06  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sakkyndig kalte tiltalte IS-terrorist ? ikke inhabilLovdata
Høyesteretts ankeutvalg mener uttalelsene ville gjort en dommer inhabil, men sier samtidig at det gjelder andre regler for sakkyndige. (Ekstern lenke)
2019-10-08 16:03:43  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sosiale medier må fjerne støtende innhold globaltLovdata
Ifølge EU-domstolen kan europeiske domstoler beordre Facebook og lignende sider til å fjerne krenkende innhold fra sine plattformer på globalt plan. Det gjelder også innhold kopiert fra andre brukere. (Ekstern lenke)
2019-10-07 09:56:18  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Samtykke til cookies i endringLovdata
I Norge anses samtykke til informasjonskapsler (cookies) gjennom innstilllinger i nettleseren som tilstrekkelig, men EU-domstolens ferkse fortolkning av kommunikasjonsverndirektivet vil kanskje endre på dette. (Ekstern lenke)
2019-10-07 09:33:43  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

EU-domstolen: retten til å bli glemt begrenset til EuropaLovdata
I forbindelse med en sak mellom Google og franske myndigheter har EU-domstolen konkludert med at retten til å bli slettet fra internett er knyttet til personvern­forordningen GDPR, og gjelder derfor ikke globalt. (Ekstern lenke)
2019-10-07 09:21:15  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Borgarting nekter anke i millionsøksmål mot TV 2Lovdata
Selskapet bak vitaminpulveret Fitline mener det har krav på mer enn 50 millioner kroner i erstatning etter TV 2s reportasjer. Lagmannsretten mener anken åpenbart ikke vil føre frem. (Ekstern lenke)
2019-10-04 10:21:50  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kritiserer bruken av dommerfullmektigerLovdata
30 prosent av de dømmende årsverk er dommerfullmektiger, viser undersøkelser Domstolkommisjonen har gjort. (Ekstern lenke)
2019-10-04 09:13:41  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp 2021-2030Lovdata
Norge, Island og Europakommisjonen har fremforhandlet en avtale om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-regelverk knyttet til Parisavtalens mål for reduksjon av klimagasser fram til 2030. Avtaleutkastet er nå sendt til EUs ministerråd for forhåndsgodkjenning. (Ekstern lenke)
2019-10-02 12:22:36  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Gulating opphever referatforbud i voldtektssakLovdata
Etter å ha fått medhold i Gulating, kan Rett24 nå omsider formidle hvordan én og samme voldtektssak kunne ende med to helt forskjellige bevisvurderinger i tingretten.
2019-10-01 09:21:53  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Arbeidsretten: Felleskjøpet-streiken var ulovligLovdata
Tillitsvalgtes poster på Facebook ble sentrale beviser da Arbeidsretten fredag kom til at streiken i Felleskjøpet var ulovlig. (Ekstern lenke)
2019-09-30 09:23:04  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Regjeringen vil lovfeste påtalemyndighetens uavhengighetLovdata
Det er fortsatt lenge til den nye straffeprosessloven er ferdig til stortingsbehandling, men fredag forskutterte Regjeringen én del av NOU-en fra 2016. (Ekstern lenke)
2019-09-30 08:36:08  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ansatt i E-tjenesten sparket for å bløffe seg til FN-kursLovdata
Borgarting lagmannsrett mener det ikke var urimelig å frata mannen Strengt Hemmelig-klareringen etter at han forsøkte å trikse seg til et kursopphold i Finland. (Ekstern lenke)
2019-09-27 09:44:58  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Her kan du lese hele Brexit-dommen fra britisk HøyesterettLovdata
Britene har kanskje ingen skriftlig grunnlov, men de har en konstitusjonell sedvanerett som etter Supreme Courts syn er både pragmatisk og «tilstrekkelig fleksibel». (Ekstern lenke)
2019-09-25 11:16:46  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

EMD tar opp tre nye saker mot NorgeLovdata
Menneskerettsdomstolen har besluttet å kommunisere nok en runde med klager mot Norge, blant annet en sak om foreldreretten til et barn født av surrogatmor i USA. (Ekstern lenke)
2019-09-25 09:43:37  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Krever EUs tredje energimarkedspakke 3/4 flertall?Lovdata
Mandag startet Oslo tingrett behandlingen av Nei til EUs søksmål om grunnlovsmessigheten av Stortingets ACER-vedtak. Staten vil ha saken avvist på manglende rettslig interesse. (Ekstern lenke)
2019-09-24 08:48:15  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

EMD - Voteringene i Strand Lobben saken Lovdata
Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10. september 2019 i Storkammer dom i saken STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY (no. 37283/13). 13 av 17 dommere konkluderte med at Norge har brutt EMK artikkel 8 i forbindelse med inngrep fra barnevernet.
2019-09-22 12:07:57  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 20. september 2019Lovdata
I statsråd 20. september 2019 ble det vedtatt at Nes kommune i Buskerud fra 1. januar 2020 skal hete Nesbyen kommune.
2019-09-20 13:30:05  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett sier ja til domene-inndragningLovdata
Økokrim får enstemmig medhold i at domenet popcorn-time.no kan inndras, til tross for selskapet som besitter domenet ikke har gjort noe straffbart. (Ekstern lenke)
2019-09-18 12:39:48  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 13. september 2019Lovdata
I statsråd 13. september 2019 ble det vedtatt ikrafttredelse av endringslover til barnelova, tolloven og skatteforvaltningsloven.
2019-09-13 14:00:29  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett forkaster anke som sexdukke som ligner et barnLovdata
Straffelovens begrep «fremstilling» rammer også dukker som skal forestille et barn, slår Høyesterett fast. (Ekstern lenke)
2019-09-12 08:44:22  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Deltidsjobb ? praksisarbeid for jusstudenter Lovdata
Ønsker du studierelevant praksis i et sterkt fagmiljø for digital rettsinformasjon? Hos Lovdata vil du få mulighet til å bruke tilegnet teori om rettskilder gjennom å tilrettelegge kildene for digital publisering. Søknadsfrist 20. september.
2019-09-11 09:14:11  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norge felt i EMDs storkammerLovdata
Med 13 mot 4 stemmer mener menneskerettsdomstolens storkammer at Norge krenket EMK artikkel 8 i en sak om tvangsadopsjon av et barnevernsbarn. (Ekstern lenke)
2019-09-10 14:45:54  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Leveringsplikt: Skal kunne lokaliseres av 112 uten SIM-kortLovdata
EU-domstolen har slått fast at bruk av nødtjenesten 112 må muliggjøre lokalisering også av mobiltelefoner uten SIM-kort. Domstolens avgjørelse har bakgrunn i en kriminalsak i Litauen hvor en jente ringte 112 ti ganger før hun ble drept. (Ekstern lenke)
2019-09-09 13:56:14  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kort om straffeprosesslovenLovdata
Framover vil Lovdata publisere korte, enkle presentasjoner i toppen av de mest besøkte lovene og forskriftene. Formålet er å gi leseren et raskt overblikk over hva loven gjelder og de viktigste bestemmelsene. Under kan man lese vår presentasjon av straffeprosessloven.
2019-09-05 08:55:03  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett med kraftig straffskjerping i Valdres-sakenLovdata
Moren fikk i lagmannsretten åtte måneder betinget for å ha unnlatt å skaffe legehjelp til datteren, som døde av anoreksi. Høyesterett sier tre år ubetinget. (Ekstern lenke)
2019-09-04 14:19:45  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Rettssikkerhetsprisen 2019 til riksadvokat Tor-Aksel BuschLovdata
Busch tildeles prisen «for hans langvarige innsats for å hegne om rettsstatens prinsipper, både i forvaltningen av sitt embete som riksadvokat i en liten mannsalder og som en faglig stemme i den offentlige debatten». Lovdata gratulerer!
2019-09-04 12:20:40  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handelLovdata
Regelverket for fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted skal anvendes i EU-landene fra 3. desember 2018. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning ble oversendt til EUs utenrikstjeneste 28. august. (Ekstern lenke)
2019-09-02 10:27:17  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høyesterett: Irrelevant at kattene ble drept som hevnLovdata
At hensikten med å knekke nakken på de to kattene var å hevne seg på ektefellen, skulle ikke vektlegges i vurderingen av om lovbruddet var grovt. (Ekstern lenke)
2019-08-30 09:03:15  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Opphavsrett i det digitale indre markedLovdata
Nye regler om digital opphavsrett skal gjennomføres i EU innen juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på nett uten vederlag.
2019-08-29 16:14:35  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kort om straffelovenLovdata
Framover vil Lovdata publisere korte, enkle presentasjoner i toppen av de mest besøkte lovene og forskriftene. Formålet er å gi leseren et raskt overblikk over hva loven gjelder og de viktigste bestemmelsene. Under kan man lese vår presentasjon av straffeloven av 2005.
2019-08-27 13:14:24  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

EU-høring om internettilkoblede produkter og personvernLovdata
På bakgrunn av blant annet en norsk undersøkelse av Forbrukerrådet i 2016 om internettilkoblede leker, har Kommisjonen igangsatt en høring om tilkoblede gjenstander. Formålet er å vurdere om EU bør ta skritt for å sikre at personvernreglene overholdes. (Ekstern lenke)
2019-08-12 13:07:02  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Borgarting reviderer sluttpakker med avtaleloven § 36Lovdata
Lagmannsretten mener presset fra arbeidsgiver om å signere sluttavtalen var så stort at det vil stride mot god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. (Ekstern lenke.)
2019-08-09 15:35:29  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsråd 9. august 2019Lovdata
I statsråd 9. august 2019 ble det fastsatt provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO Stat/YS Spekter og Spekter i forbindelse med mellomoppgjøret 2019.
2019-08-09 14:27:30  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lover i kraft 1. august 2019Lovdata
Fire lover som endrer blant annet åndsverkloven, skipsarbeiderloven, opplæringslova, folkehøyskoleloven, friskolelova, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven trer i kraft 1. august 2019.
2019-08-01 15:20:13  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lovdatas årsmelding 2018Lovdata
I 2018 arbeidet Lovdata videre med en digital eksamensmodul, som de største universitetene har tatt i bruk og som flere studiesteder har vist interesse for. Nye rettskilder er kommet til, og Lovdata jobber fortsatt for at oppdaterte lover og forskrifter kan leses og forstås av alle.
2019-07-30 12:37:06  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

13 oppsagte Elkjøp-ansatte vant i tingrettenLovdata
Elkjøp er dømt til å betale over en million i erstatning og oppreisning for ugyldige oppsigelser. Alle de 13 ansatte ble oppsagt i kjølvannet av en omfattende konflikt i Lørenskog. (Ekstern lenke.)
2019-07-22 12:44:43  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

EMD har sluppet inn 16 nye barnevernsaker mot NorgeLovdata
Noen av sakene handler om tvangsadopsjon, mens de fleste handler om klager på omfanget av tillatt samvær. Det gjennomgående rettslige spørsmålet gjelder vektingen av det biologiske prinsipp i barnets beste-vurderingen. (Ekstern lenke.)
2019-07-10 09:34:32  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Høring om Nettilgjengelighetsdirektivet i norsk lovLovdata
EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner skal gjennomføres i norsk lov. Forslag til gjennomføring av direktivet og tilhørende gjennomføringsrettsakter ble sendt på offentlig høring 1. juli 2019. (Ekstern lenke)
2019-07-03 10:12:57  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lover i kraft 1. juli 2019Lovdata
1. juli trer hele eller deler av 32 lover i kraft. Av nye lover trer helsetilsynsloven, havbunnsmineralloven og lov om forbud mot hold av pelsdyr i kraft.
2019-06-28 15:09:29  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Finn fram i loven med NAV rettskilderLovdata
NAV Rettskilder er en tjeneste utviklet i samarbeid mellom Stiftelsen Lovdata og NAV. Her finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv m.m. som gjelder tjenester og ytelser i NAV, med lenker mellom de ulike kildene.
2019-06-28 11:22:52  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Finn fram i loven med NAV rettskilderLovdata
NAV Rettskilder er en tjeneste utviklet i samarbeid mellom Stiftelsen Lovdata og NAV. Her finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv m.m. som gjelder tjenester og ytelser i NAV, med lenker mellom de ulike kildene.
2019-06-27 10:23:46  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ferdig som student og klar for ny jobb?Lovdata
Ynskjer du å vidareføre innarbeidingane dine i Lovdata Pro til ein brukarkonto hjå din nye arbeidsgivar? Skriv til marked@lovdata.no, så ordnar vi dette for deg.
2019-06-26 09:39:19  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

ActiveSystems - Nyheter fra LovdataDenne tjenesten er levert av ActiveSystems.