ActiveSystems Hjem
Vis liste over alle byer
Søk
BilderButikkNyheterSpillVæretWebmailOm Oslo

  
Alle nyheter

Lokal nyheter

Generelle nyheter
ABC Nyheter
Aftenposten
Dagbladet
Dagen
Framtida
Kommentar
Kommunal Rapport
Morgenbladet
Nationen
Nettavisen
NRK
Ny Tid
P4
Panorama
Siste.no
The Norway Post
TV2 Nyhetene
Ukeavisen Ledelse
Uriks
Utrolige Nyheter
Utrop
VG
Vårt Land

Andre nyheter
Altinn
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Avinor
BI Handelshøyskolen
Bibliotekarforbundet
Bike.no
BilNorge
Boarding.no
Bonytt
Båtmagasinet
Cappelen Damm
Filmweb
Fjord Norge
Forbrukerportalen
Foreldre
Forskning
Forsvaret
foto.no
Gatebil.no
Helse
Her og Nå
Høgskolen i Bergen
Jenteporten
Kirken
KK
Klar Tale
Klassekampen
Lovdata
Mat
Montages
Mote
Motor
Musikkweb
NAV
Norsk Tipping
Nysgjerrigper
OBOS
Oslo Jazzfestival
Politiet
Regjeringen
Røde Kors
Seher
Seilas
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Statnett
Stortinget
Teknisk Ukeblad
Trafikanten
UIA
UIB
UIO
UIT
ut.no
Utdanningsdirektoratet
Vegvesen
Villmarksliv
Wideroe

Økonomi nyheter
Dagens Næringsliv
E24.no
Finans Norge
Finanstilsynet
Hegnar
iMarkedet
NA24.no
NRK Økonomi
Skagenfondene
Økonomisk Rapport

Sports nyheter
Aftenposten Sport
Dagbladet Sport
FotballMagasinet
NRK Sport
VG Sport

IT nyheter
akam.no
amobil.no
Apple
Dagens IT
Datainform
digi.no
DinSide
gamer.no
Gamereactor
Hardware.no
IDG.no
IT-Kanalen
ITavisen
ITpro.no
mac1
online.no
Techworld.no
tek.no
teknofil.no
Teknologi

Fylkes aviser
Adresseavisen
Agderposten
Firda
Fosna-Folket
Framtid i nord
Fædrelandsvennen
Gjengangeren
Namdalsavisa
Nordlys
NRK Buskerud
NRK Hedmark og Oppland
NRK Hordaland
NRK Møre og Romsdal
NRK Nordland
NRK Rogaland
NRK Sogn og Fjordane
NRK Telemark
NRK Troms og Finnmark
NRK Trøndelag
NRK Vestfold
NRK Østfold
Oppland Arbeiderblad
Rogalands Avis
Smaalenene
Sogn Avis
Strilen
Sunnmørsposten
Sør-Trøndelag
TA
Tidens Krav
Troms Folkeblad
Varden
Vestfold Blad

NyheterForrigeForrigeForrigeNesteNesteNeste


Evaluating multilateral price indices in a dynamic item universeStatistisk sentralbyrå
2019-09-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nedgang i luftforurensning fra transportStatistisk sentralbyrå
I perioden 1990 til 2017 var det nedgang i utslipp av forsurende stoffer og miljøgifter fra transport i Norge. Innenriks sjøfart og veitrafikk er betydelige kilder til utslippene.
2019-09-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Renta på nye lån økerStatistisk sentralbyrå
Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra juni til juli 2019 til 2,81.
2019-09-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Renter i banker og kredittforetak, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.
2019-09-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetning i varehandel, 2. termin 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.
2019-09-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stadig fleire føretak nyttar sosiale mediumStatistisk sentralbyrå
76 prosent av norske føretak med minst ti sysselsette nyttar sosiale medium. Det er dei største føretaka som er dei ivrigaste brukarane.
2019-09-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege prisutviklinga på innsatsfaktorane til bygging av bustader. Indeksane vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i entreprenøren sine fortenestemarginar. Statistikken blir i hovudsak brukt til justering av byggjekontraktar.
2019-09-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Bruk av IKT i næringslivet, 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken dekkjer mellom anna tema som nettilgang og bruk av IKT-spesialistar i føretaka, netthandel og nettsal, og føretaka sin bruk av nettskytenester, sosiale medium, e-faktura med meir. Tala kjem frå ei spørjeundersøking til norske føretak, som er utvikla i samarbeid med andre europeiske land.
2019-09-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nedgang i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 36 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 53,07 kr/kg, ein nedgang på 3,7 prosent samanlikna med veka før.
2019-09-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 36 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-09-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norge blant landene med størst utgiftsvekst til universiteter og høyskolerStatistisk sentralbyrå
Veksten i utgifter til universiteter og høyskoler i Norge har vært en av de største blant OECD-land mellom 2010 og 2016. Økningen er også større enn utgiftsveksten til grunn- og videregående skoler.
2019-09-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produsentprisindeksen, august 2019Statistisk sentralbyrå
Produsentprisindeksen (PPI) måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport. Statistikken dekker olje og gassutvinning, industri, bergverk, kraftforsyning, vannforsyning og enkelte tjenester.Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. Februar 2019, er referanseåret til PPI endret til 2015 = 100.  
2019-09-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Harmonisert konsumprisindeks, august 2019Statistisk sentralbyrå
Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) er ein indikator som nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land. Hos Eurostat finn du HKPI for fleire land, samt for EU, Euroområdet og EØS. Gå til statistikken Konsumprisindeksen for meir om prisutviklinga i Noreg.
2019-09-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Antall byggesøknader avtar - saksbehandlingstida økerStatistisk sentralbyrå
Etter en nedgang i saksbehandlingstida for vanlige byggesøknader fra 2015 til 2017 skjøt den i været med 16 prosent fra 2017 til 2018. Kommunene innvilget 95 prosent av byggesøknadene i 2018.
2019-09-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tilbudspriser ga nedgang i KPIStatistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent fra august 2018 til august 2019, mens KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra juli til august 2019 gikk KPI ned 0,7 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,6 prosent.
2019-09-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisoppgang på naturgassStatistisk sentralbyrå
Et fall i oljeprisen på nærmere 5 prosent dro produsentprisindeksen ned fra juli til august, men med en kraftig økning i prisen på naturgass ble fallet i totalindeksen minimalt.
2019-09-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Konsumprisindeksen, august 2019Statistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.
2019-09-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2019Statistisk sentralbyrå
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) måler prisutviklingen i første omsetningsledd i det norske markedet. Det vil si varer fra norsk produksjon solgt i Norge og importerte varer.Fra og med indeksen for januar 2019 som ble publisert 11. Februar 2019 er referanseåret til PIF endret til 2015.  
2019-09-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Arealbruk i tettsteder, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i tettsteder. Arealbruk beskriver areal som er bebygd, og klassifiserer dette etter bruksformål. Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd.
2019-09-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fortsatt god vekst i fastlandsøkonomienStatistisk sentralbyrå
Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,9 prosent i perioden mai-juli, sammenliknet med februar-april. Månedsveksten fra juni til juli var 1,0 prosent.
2019-09-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nasjonalregnskap, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Nasjonalregnskapet gir oversikt over tilstanden og utviklingen i norsk økonomi. Sentrale størrelser i regnskapet er bruttonasjonalprodukt (BNP), forbruk, bruttoinvestering, eksport og import, sysselsetting og lønn, lønnsomhet i næringer og produktivitet.1. til 3. kvartal publiseres med månedlig nasjonalregnskap i hhv. mai, august og november. 4. kvartal publiseres februar året etter, endelig årstall for t-2 kommer i august.
2019-09-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Banker og kredittforetak, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.
2019-09-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flest menn med lav utdanning som ikke stemmerStatistisk sentralbyrå
Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme. Blant hjemmesitterne er det flest menn, mange unge og mange med lav utdanning.
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Alkoholomsetning, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Alkoholomsetning er beregnet på bakgrunn av de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt avgiftspliktig leverer til Toll og avgiftsdirektoratet. Tallene omfatter ikke taxfree eller turistimport.
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Det overordna føremålet til produksjonsindeksen er å måle utviklinga i verdiskapinga innanfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Indikatorar for verdiskapinga er verksemdas produksjon i fysiske produkt eller utførte timeverk.
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Målet med omsetningsstatistikken er å kartlegge nivået og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked.
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetningen i industrien nesten uendretStatistisk sentralbyrå
Industriomsetningen gikk opp 0,4 prosent i perioden mai-juli 2019 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2019 var det en nedgang på 1,1 prosent for industrien samlet sett.
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Svak vekst i alkoholsalget i første halvår 2019Statistisk sentralbyrå
Sammenligner vi første halvår 2019 med samme periode i 2018, så ser vi at alkoholomsetningen har økt med 0,2 prosent.
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjonsauken i industrien held framStatistisk sentralbyrå
Norsk industriproduksjon gjekk opp med 1,4 prosent i perioden mai-juli 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. Høg aktivitet i bygging av skip og oljeplattformer, og i næringsmiddelindustrien bidrog særleg til auken.
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre byggesaker for både små og store kommunerStatistisk sentralbyrå
Kommunene med under 2 000 innbyggere behandlet i 2018 mer enn fire ganger så mange byggesøknader per innbygger som kommunene med over 100 000 innbyggere. I snitt var behandlingstiden 1,5 dager lengre i de minste kommunene.
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).
2019-09-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tre firedeler av parti-inntektene kom fra det offentligeStatistisk sentralbyrå
De politiske partiene fikk i 2018 nær 512 millioner i offentlig støtte. Offentlig støtte utgjorde 76 prosent av de samlede rapporterte inntektene.
2019-09-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Miljøforvaltning, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken beskriver ressursbruk og kommunal tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv, og myndighetsutøvelse ved byggesaker i sårbare områder, motorferdsel i utmark og (fylkes)kommunal kulturminneforvaltning. Energibruk, energiutgifter og utslipp fra (fylkes)kommunale bygg dekkes også.
2019-09-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Finansiering av politiske partier, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser inntektene og kostnadene til de politiske partiene på kommune-, fylkes- og sentralt nivå på grunnlag av årsregnskap satt opp etter retningslinjene fra partiloven. Ungdomsorganisasjonene på sentralt og fylkeskommunalt nivå blir regnet med. Rundt 1/5 av enhetene innad i partiene må rapportere regnskap, noe som dekker omtrent 95 prosent av de totale inntektene.
2019-09-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sykefravær, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Sykefraværsstatistikken måler sykefraværet blant lønnstakere i norske virksomheter, dokumentert gjennom egen- og legemelding. Formålet med denne kvartalsvise statistikken er å måle utviklingen i sykefraværet i Norge på kort og lang sikt, blant annet for å måle i hvilken grad målsetningene i IA-avtalen oppnås.
2019-09-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Plan- og byggesaksbehandling, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken beskriver omfang, ressursbruk, tidsbruk og resultat av kommunal og fylkeskommunal myndighetsutøvelse i areal- og samfunnsplanlegging, bygge- og delesaker, tilsyn, oppmåling og eierseksjonering. Medvirkning belyses gjennom klagesaker fra befolkningen og innsigelser fra myndighetsorganer.
2019-09-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stabilt sykefraværStatistisk sentralbyrå
Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019. Dette er omtrent uendret de siste syv årene. Nivået på sykefraværet er ikke kommet nærmere IA-avtalens mål om 10 prosent reduksjon for perioden 2019-2022. 
2019-09-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre søknader om motorferdsel i utmarkStatistisk sentralbyrå
Kommunene gjorde vedtak på i alt 15 300 søknader om motorferdsel i utmark i 2018. Dette er en liten nedgang på om lag 300 søknader fra året før. De aller fleste søknadene blir innvilget.
2019-09-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flest fastleger per innbygger i små kommunerStatistisk sentralbyrå
I 2018 hadde de minste kommunene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. Fastlegetettheten i disse kommunene har dessuten økt betydelig siden ordningen ble innført.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utenriksregnskap, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Utenriksregnskapet består av drifts-, kapital- og finansregnskapene. Driftsregnskapet viser eksport og import, lønn og andre overføringer til og fra Norge. Kapitalregnskapet viser overføringer av kapital og immateriell kapital, som patenter. Finansregnskapet gir kjøp og salg av fordringer og gjeld.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om Norges økonomiske forbindelser med utlandet. Statistikken viser Norges beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet ved utgangen av kvartalet.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 35 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tast og kjøp ? hva, hvor og når som helstStatistisk sentralbyrå
Teknologisk utvikling og digitalisering har forenklet industrien, åpnet den globale markedsplassen, skapt nye produkter og endret våre vaner og behov. Den døgnåpne globale markedsplassen stiller andre krav til dem som lager prisstatistikk, særlig når varer og tjenester krysser landegrensene.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Svakt driftsresultatStatistisk sentralbyrå
Driftsresultatet i 2. kvartal viste et overskudd på 31 milliarder kroner. Dette er nesten en halvering fra samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er knyttet til lavere eksport av råolje og naturgass.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flere ryper feltStatistisk sentralbyrå
Forrige jaktsesong ble det felt drøyt 180 000 ryper ? en økning på nesten 10 prosent fra jaktåret før.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stor oppgang i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 35 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 55,10 kr/kg, ein oppgang på 6,3 prosent samanlikna med veka før.
2019-09-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fleire ledige stillingarStatistisk sentralbyrå
Talet på ledige stillingar gjekk opp med 3 400 frå 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019. Dette svarar til ein auke på 5 prosent.
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ledige stillingar, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser kor mange ledige stillingar det var på eit referansetidspunkt kvart kvartal, og talet på ledige stillingar i prosent av alle stillingar. Statistikken blir gitt for heile landet sett under eitt, og er delt opp etter 20 næringsgrupper.
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2019, 2. kvartalStatistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om situasjonen på arbeidsmarkedet for funksjonshemmede, og utviklingen over tid, sammenlignet med hele befolkningen. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) har i 2. kvartal hvert år noen tilleggsspørsmål om nedsatt funksjonsevne som danner grunnlag for denne statistikken.
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Utenrikshandel med tenester viser norske ikkje-finansielle føretak sine inntekter ved eksport av tenester til utlandet, og utgifter ved import av tenester frå utlandet. Tala vert innhenta som ei kvartalsvis utvalsundersøking. 
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Auke i tenestehandelen med utlandetStatistisk sentralbyrå
Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda i 2. kvartal 2019 på 61,2 milliardar kroner. Import av tenester utgjorde 68,4 milliardar kroner. Underskotet på tenestebalansen mellom Noreg og utlandet enda på 7,2 milliardar kroner.
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødestedStatistisk sentralbyrå
Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue er godt over hundre ganger lengre i noen kommuner enn i andre. Medianen for beregnet kjøretid strekker seg fra 3 minutter til over 7 timer.
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flest overnattingar nokon gongStatistisk sentralbyrå
Det blei registrert 6,6 millionar overnattingar i juli i år. Dette er det høgste talet SSB har registrert i løpet av ein enkelt månad. Rekordmange overnattingar på hotell og ei auke på campingplassane var årsaken til dette.
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stabilt arbeidsmarked for funksjonshemmedeStatistisk sentralbyrå
Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede har holdt seg stabil i en årrekke. De siste årene har det likevel vært en viss nedgang i arbeidsledigheten for denne gruppen, som i befolkningen totalt.
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Overnattingar, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken kartleggjer nivå og utvikling av den kommersielle overnattingstrafikken. Tala omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, camping og vandrerhjem. Tala vert publisert på fylkesnivå, men mindre område kan tingast. Tal omfattar ikkje privat overnatting formidla via Airbnb og liknande. 
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønadStatistisk sentralbyrå
Nedgangen i antall deltakere som mottok sosialhjelp før oppstart i kvalifiseringsprogrammet, fortsatte i 2018. Det vil si at det blir færre i målgruppen som programmet var utformet for.
2019-09-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Bilparkens regionale fordelingStatistisk sentralbyrå
Hvorfor viser SSB-tall at antallet personbiler i Oslo og Akershus har økt så kraftig de siste årene? Flere leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, er noe av årsaken.
2019-09-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?Statistisk sentralbyrå
Arbeidsledige innvandrere med kortere botid har større sannsynlighet for å utvandre. Sannsynligheten for igjen å bli sysselsatt går ned ved høyere alder, men øker med utdanningsnivået.
2019-09-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flere personer utsatt for bedrageriStatistisk sentralbyrå
Nedgangen i tyverianmeldelser fortsatte i 2018, men en økning på 19 prosent i personofre for bedrageri bidrar til en samlet økning i ofre for lovbrudd.
2019-09-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Brukere av hjemmetjenester får dårligere ernæringsoppfølging enn beboere på sykehjemStatistisk sentralbyrå
Blant mottakere av omsorgstjenester i kommunene er det større sjanse for at underernæring ikke avdekkes blant brukere av helsetjenester i hjemmet enn blant dem som er på langtidsopphold på institusjon.
2019-09-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Elektrisitet, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og omfatter også elektrisitetspriser, resultatregnskap og investeringer.
2019-09-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ofre for anmeldte lovbrudd, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken inneholder alle anmeldte lovbrudd registrert av politiet og påtalemyndigheten i løpet av statistikkåret. Opplysninger om type fornærmet og om personofrenes kjønn, alder, bosted (fylke, kommunestørrelse og sentralitet), lovbruddstyper og antall lovbrudd de er utsatt for.
2019-09-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødreStatistisk sentralbyrå
Nesten 15 prosent av alle enslige kvinner med barn under 18 år mottok sosialhjelp i løpet av 2017. Andelen har vært stabil i mange år, men stadig flere har dette som sin hovedinntekt med høyere utbetalte beløp som resultat.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Detaljomsetningsindeksen, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen (utenom salg av motorvogner). Detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger. Tidligere publiserte sesongjusterte tall kan bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Varekonsumindeksen, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Varekonsumindeksen viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer. Statistikken bygger på detaljomsetningsindeksen, førstegangsregistrerte biler, elektrisitetsstatistikk og tilsvarende statistikker, og beregnes på indeksform.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Skogavvirkning for salg, 2018, endelige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Landsskogtakseringen, 2014-2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over hvor mye tømmer det står i norske skoger og hvordan det utvikler seg over tid. Du finner også opplysninger om skogareal, produksjonsevne, treslagsfordeling og alder på skogen.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Pilotundersøkelse om livskvalitet i HallingdalStatistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Husdyrgjødsla moldes ned raskereStatistisk sentralbyrå
Gjødselressurser har stor betydning for jordbruket når det gjelder økonomi, agronomi og miljøpåvirkning. Resultater fra en ny undersøkelse viser at det ble spredd 37 300 tonn nitrogen på jordbruksareal i 2018.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vekst i varekonsumet utenom bilkjøpStatistisk sentralbyrå
Husholdningenes varekonsum falt 1,8 prosent fra juni til juli 2019, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes lave bilkjøp. Utenom bilene var det god vekst i varekonsumet.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Oppsving for detaljhandelenStatistisk sentralbyrå
Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,8 prosent fra juni til juli 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra mai til juni.
2019-08-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre innenlandsreiserStatistisk sentralbyrå
Nordmenn gjennomførte færre reiser med overnatting i andre kvartal i 2019 sammenliknet med samme kvartal året før. Vi reiste på flere utenlandsreiser, men reduksjon i innenlandsreiser bidro til en samlet nedgang i antall reiser totalt.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Grensehandel, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
SSBs Reiseundersøkelse (som bl.a. dekker overnattingsturer til utlandet) og Grensehandelsundersøkelsen (som dekker dagsturer til utlandet) gir en samlet oversikt over norske husholdningers transaksjoner med utlandet, som er viktig input til utenriksregnskapet i SSB.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Bruk av IKT i husholdningene, 2019, 2. kvartalStatistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om tilgang til internett i norske husholdninger og befolkningens bruk av internett. Statistikken er basert på en spørreundersøkelse om blant annet netthandel, digitale ferdigheter, bruk av offentlige myndigheter sine nettsteder, samt nettaktiviteter som bruk av nettbank, sosiale medier, nettaviser og lignende.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nasjonalregnskap, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Nasjonalregnskapet gir oversikt over tilstanden og utviklingen i norsk økonomi. Sentrale størrelser i regnskapet er bruttonasjonalprodukt (BNP), forbruk, bruttoinvestering, eksport og import, sysselsetting og lønn, lønnsomhet i næringer og produktivitet.1. til 3. kvartal publiseres med månedlig nasjonalregnskap i hhv. mai, august og november. 4. kvartal publiseres februar året etter, endelig årstall for t-2 kommer i august.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019Statistisk sentralbyrå
Aldri tidligere har så mange hatt stemmerett som ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. I denne rapporten finner du blant annet tabeller over stemmeberettigede og valgdeltakelse tilbake til 1975.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Næringer på Svalbard, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir innsikt i utviklingen og strukturen i de forskjellige næringene på Svalbard. Tallene omfatter blant annet årsverk, sysselsetting, omsetning, kostnader og investering, basert på innrapporterte data fra alle virksomheter lokalisert på Svalbard.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser nordmenns reisevaner i Norge og utlandet. Den er basert på en undersøkelse blant et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 - 79 år om deres reisevirksomhet, uansett reisens formål og der reisens varighet er minst en overnatting.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fortsatt økt grensehandelStatistisk sentralbyrå
Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 9,6 prosent fra 3. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019 sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. 
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-reglerStatistisk sentralbyrå
Til tross for at antallet nye sosialhjelpsmottakere gikk ned med 1 000 personer fra 2017 til 2018, økte gruppen som kom dit fra AAP-ordningen fra 7 300 til 9 100 personer.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Klimasamarbeidet med EU: Lindring eller hindring for Norges grønne skifte?Statistisk sentralbyrå
Norges klimasamarbeid med EU kan påvirke tempoet for den norske omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det kan slå i begge retninger. Det kan gjøre gjennomføringen billigere og mer forpliktende, men også gjøre omstillingssatsingen innenlands mer risikabel.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økt omsetning på SvalbardStatistisk sentralbyrå
Den totale omsetningen på Svalbard økte med 11,4 prosent i 2018. Det er hovedsakelig bygge- og anleggsvirksomheten som har bidratt til økningen.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Åtte av ti har handlet på nett det siste åretStatistisk sentralbyrå
80 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har handlet på nett de siste tolv månedene. Billetter til arrangementer, klær og sportsutstyr er blant det vanligste å kjøpe.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sterk vekst i norsk økonomiStatistisk sentralbyrå
Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste 0,7 prosent fra 1. til 2. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall. Tallene fra 1. kvartal er samtidig oppjustert til en vekst på 0,5 prosent.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Revisjon av nasjonalregnskapets tallserierStatistisk sentralbyrå
Det publiseres nå en revisjon av nasjonalregnskapets tallserier. Formålet er å innarbeide ny informasjon, mens det ikke er noen definisjonsmessige endringer. Utviklingen i makroøkonomiske hovedstørrelser som BNP er tilnærmet upåvirket av justeringen.
2019-08-29 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Innvandrere begår sjeldnere kriminalitet sammen med andreStatistisk sentralbyrå
Gruppekriminalitet er mindre vanlig blant innvandrere enn i resten av befolkningen. Denne typen kriminalitet henger sammen med et større antall begåtte lovbrudd i begge befolkningsgrupper.
2019-08-28 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kredittindikator, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Kredittindikatorene viser utviklingen i publikums gjeld. Det skilles mellom gjeld til norske kreditorer K2 og total gjeld K3 som inkluderer utenlandsgjelda. Transaksjons- og vekstberegninger er justert for beholdningsendringer som ikke skyldes nye låneopptak eller nedbetaling av lån. 
2019-08-28 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 34 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-08-28 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 2. kvartal 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken måler endringer i omsetning for transport-, reiselivs- og IKT-næringene.
2019-08-28 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Pengemengde, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Hovedfokus i pengemengdestatistikken er tolvmånedersveksten i pengeholdende sektors beholdning av penger og andre finansielle eiendeler med høy likviditet. Transaksjons- og vekstberegninger er justert for endringer forårsaket av valutakurssvingninger og brudd som ikke skyldes transaksjoner.
2019-08-28 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nedgang i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 34 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 51,82 kr/kg, ein nedgang på 5,9 prosent samanlikna med veka før.
2019-08-28 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhetStatistisk sentralbyrå
Norge kommer godt ut på ulikhetsindikatorer i internasjonale sammenligninger. Ser vi på inntektsulikheten på kommunenivå, finner vi imidlertid betydelig forskjeller.
2019-08-28 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Svakere innenlandsk gjeldsvekstStatistisk sentralbyrå
Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,6 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,7 prosent måneden før.
2019-08-28 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Transport står for 30 prosent av klimautslippene i NorgeStatistisk sentralbyrå
Nesten en tredel av totale norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Det er gjennomført en rekke politiske tiltak for å redusere dette utslippet ? biodrivstoff i bensin og diesel gir merkbare resultater.
2019-08-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

KjørelengdestatistikkStatistisk sentralbyrå
Notatet dokumenterer endringene i kjørelengdestatistikken som fulgte av omleggingsarbeidet i 2018. Omleggingen ble gjennomført innenfor rammene av Samferdselsdepartementets satsing på statistikk for samferdsel og miljø.
2019-08-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2019Statistisk sentralbyrå
Karakterer inngår i elevenes sluttvurdering og gir informasjon om kompetanse ved avslutningen av grunnskoleopplæringen. Formålet med statistikken er å gi en oversikt over karakternivå og karakterfordelinger i ulike fag og grupper av elever.
2019-08-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ingen tegn til mindre kjønnsforskjeller i grunnskolepoengStatistisk sentralbyrå
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for jenter lå på 44,3 i fjor ? 4,6 poeng høyere enn for gutter. Gapet har vært noenlunde likt siden 2015.
2019-08-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalderStatistisk sentralbyrå
Arbeidsledige i alderen 55?66 år bruker lengre tid på å komme seg ut av ledigheten. Betydelig lavere andel kommer seg tilbake i arbeid fordi mange pensjonerer seg eller går over på helserelaterte ytelser.
2019-08-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lavere investeringer i detaljhandelenStatistisk sentralbyrå
Etter en liten nedgang i 1. kvartal fortsetter fallet i investeringsaktiviteten med 6,9 prosent i 2. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.
2019-08-26 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

ActiveSystems - Nyheter fra Statistisk sentralbyråDenne tjenesten er levert av ActiveSystems.